ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Е ЦЕЛ И МИСИЯ ЗА НАС
Нашата фондация с нестопанска цел, е създадена да помогне на хората да поддържат здравето си
Доктор Таня Мавродинова

Д-р Таня Мавродинова

Нашата фондация беше основана през месец март 2017 година от трима основатели, които решиха да продължат хуманното делото на д-р Таня Мавродинова.

хора, възрастна двойка

Отзиви

Дейностите на нашата фондация се осъществяват в пълно съотвествие със законодателството на Република България. Ние се отнасяме изключително сериозно към поставените наши цели и задачи.

Здраве в ръката

Инфоцентър

За осъществяване на нашите цели и мисии, ние си сътрудничим с различни организации с не стопанска и стопанска цели и с производители от много страни по света.

Фондация Доктор Таня Мавродинова

Организация с нестопанска цел

Фондацията се създава в памет на д-р Таня Мавродинова с цел да се продължи нейната хуманна дейност в сферата на здравеопазването. Д-р Таня Мавродинова е един от лекарите в гр. Варна с огромна практика в областта на белодробните заболявания и преподавател към Варненския Медицински Университет, както и Медицински Колеж с научна степен кандидат на медицинските науки. Поставили сме си високите цели и задачи да помагаме в предпазването на човешкото здраве и лечение на различни видове заболявания, както в България, а така също и в чужбина. Фондацията има многообразни цели и това дава възможност на много хора да се включат като доброволци с различна мотивация да сътрудничат заедно с нас. Ще сме благодарни на всеки, който е съпричастен към хуманното ни дело, на всеки, който милее за здравето на хората и помогне морално, финансово и с личен труд. Всеки един от Вас, който приема мотото на фондацията "ВАШЕТО ЗДРАВЕ Е ЦЕЛ И МИСИЯ ЗА НАС" е добре дошъл в нашите редици. Благодарим Ви предварително!

Превиталика Лого, Произведено в Германия
Основният спонсор на фондацията

Фирмата Превиталика (Германия) се явява главният спонсор на Фондация Доктор Таня Мавродинова. Още от първите дни от създаването на фондацията, фирма Превиталика стана наш силен партньор и под държа дейността на фондацията в многообразните и хуманни дейности. Ние сме много благодарни на ръководството на фирма Превиталика за високото доверие към нас и за финансовата поддръжка, а така също и за материалните средства. Тук можете да научите по-вече за фирма Превиталика.

Ние се дистанцираме ясно от всички съдържания на всички интернет страници, на които връзки са публикувани на нашия уебсайт. С помощта на нашия уебсайт, Вие приемате нашите Условия за ползване и Политика за защита на личните данни.

Изходни данни