Дарителска сметка на Фондация Доктор Таня Мавродинова (ФДТМ)

Сметка

IBAN: BG58 PIRB 7179 1605 9560 60
SWIFT (BIC): PIRBBGSF
Име: ФДТМ
Основание: дарение (посочете името на проекта, който желаете да подкрепите или оставете разпределението на ФДТМ)

Банка

БАНКА ПИРЕОС
ул. Княз Н. Николаевич 6Б, 9000 Варна, България

Ако желаете да получите документ за направеното дарение, моля, свържете се с нас.

Важно

ВАЖНО! ФДТМ по никакви поводи и за никакви цели не събира средства от врата на врата и не сме упълномощавали никого да го прави. Даренията получаваме по посочената тук банкова сметка.

Ние се дистанцираме ясно от всички съдържания на всички интернет страници, на които връзки са публикувани на нашия уебсайт. С помощта на нашия уебсайт, Вие приемате нашите Условия за ползване и Политика за защита на личните данни.

Изходни данни