Отзиви за Фондация Доктор Таня Мавродинова

Проф. д-р Красимира Кисьова д.м.н.

Считам, че учредяването на Фондация Доктор Таня Мавродинова е актуално, полезно, социално значимо дело. Тази фондация, както и организации със сходна цел правят опити да "запълнят" огромна ниша- цялостната грижа за профилактиката, лечението и рехабилитацията на болните хора. Реформата в здравеопазването и социалната политика едва ли ще удовлетворят нуждите на обществото.

Целта на фондацията е твърде амбициозна, а многообразието на дейностите дава възможност на доброволци с различна мотивация и интереси да сътрудничат на фондацията.

За мен е чест и удоволствие да допринеса макар и незначително за тази кауза, тъй като познавам д-р Таня Мавродинова, от 1974 г. като много добър, съпричастен към страданието на болните човек, чудесен лекар и колега. Д-р Таня Мавродинова винаги е участвала със желание в различни мероприятия касаещи извън болничната профилактика, обучение, как правилно да се лекуват и рехабилитират.

Самото наименование на Фондация Доктор Таня Мавродинова буди чувството на грижа и ангажираност към проблема на нуждаещите се.

Пожелавам най-искрено на добър час и ползотворна дейност!

Проф. д-р Красимира Кисьова д.м.н.

Ние се дистанцираме ясно от всички съдържания на всички интернет страници, на които връзки са публикувани на нашия уебсайт. С помощта на нашия уебсайт, Вие приемате нашите Условия за ползване и Политика за защита на личните данни.

Изходни данни