За Фондацията Доктор Таня Мавродинова

Основател и главен изпълнителен директор за Фондацията Доктор Таня Мавродинова

Фондация Доктор Таня Мавродинова все още е сравнително млада организация. Фондацията е създадена през януари 2017 г. с чест на д-р Таня Мавродинова с цел да се продължи нейната работата като лекар в полза на хората в областта на здравеопазването. Д-р Таня Мавродинова през своя трудов път е била един от водещите лекари във Варна в областта на белодробните заболявания. В допълнение към дейността си като лекар, тя беше преподавател в Медицинския университет във Варна и Медицински колеж със степен на кандидат на медицинските науки. През целия си живот д-р Таня Мавродинова е полагала усилия за развитието на здравеопазването в град Варна.

Основният предмет на дейност на фондацията Доктор Таня Мавродинова се средуточава в насърчаването и подкрепата на благотворителни събития и на проекти, насочени към поддържане и подобряване на здравето на гражданите. Нашата фондация дава възможност на физически лица и организации да участват активно в изпълнението на различни проекти, насочени към подобряване на общественото здраве. Всеки, който иска да ни подкрепят в благородните ни проекти, ние винаги ще кажем - вие сте добре дошли. Всяко частно и
юридическо лице, а така също друг вид организации могат да ни помагат и поддържат според своите възможности. Това може да бъде финансово, с материални средства, а така също с време и труд.

За постигането на целите ни, нашата фондация извършва стопанска дейност в полза на фондацията. Всички средства постигнати по стопанската дейност на 100% остават за дейностите на фондацията, за реализиране на поставените благотворителните проекти. Един от показателните примери за такава дейност се явява сътрудничеството с фирма Превиталика от Германия. Ако желаете да научите по-вече натиснете тук.

Ние се дистанцираме ясно от всички съдържания на всички интернет страници, на които връзки са публикувани на нашия уебсайт. С помощта на нашия уебсайт, Вие приемате нашите Условия за ползване и Политика за защита на личните данни.

Изходни данни