Изходни данни

Седалището на Фондацията:
Фондация "ДОКТОР ТАНЯ МАВРОДИНОВА"
Варна 9010, България
ж.к. "Чайка" бл. 20, вх. Б, ет. 8, ап. 45

Офис в Германия:
Troppauer Str. 15
84028 Landshut
Germany

Телефон 1: +49 0179 9052986
Телефон 2: +359 52 310 333
e-mail: info@foundation-dtm.com

Отговорен за съдържанието:
Валентин Мавродинов
Изпълнителен директор

Членовете на Управителния съвет:
1. Валентин Мавродинов Мавродинов
2. Мавродин Мавродинов Мавродинов
3. Елена Любенова Алексиева

Регистрация на фондация:
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
Ф. д. N5/2017 г.
Гр. ВАРНА

Източник на информация за всички изображения и графики:
© zphoto - fotolia.com; © vege - fotolia.com; © Kurhan - fotolia.com; © chagin - fotolia.com; © science photo - fotolia.com.

Ние се дистанцираме ясно от всички съдържания на всички интернет страници, на които връзки са публикувани на нашия уебсайт. С помощта на нашия уебсайт, Вие приемате нашите Условия за ползване и Политика за защита на личните данни.

Изходни данни